top of page
Dizalica s dva glavna nosača ZHB-I

Osnovne karakteristike

Opis

ABUS dizalica s dva glavna nosača ZHB-I (često zvana dvogredna dizalica) koristi se za veće terete i pokrivanje tlocrtne površine. ZHB-I koristi se za veće duljine glavnih nosača (greda). Dizalica se vozi izravno po nosivim čeličnim profilima. ABUS lančana dizalica ovješena je između glavnih nosača ostvarujući tako optimalnu visinu dizanja.

zhb-i.jpeg
  • Veće nosivosti.

  • Dobro iskorištenje visine zahvaljujući smještaju lančane dizalice između glavnih nosača (greda).

  • Dizalična staza (kranska staza) sastoji se od standardnih čeličnih profila.

  • Električna kolica (mačka) kao opcija.

  • Viseći upravljač neovisan o vitlu kao opcija.

bottom of page