top of page
Dizalica s dva glavna nosača ZHB
zhb-3.jpeg
  • Velika nosivost.

  • Dobro iskorištenje visine zahvaljujući smještaju lančane dizalice između glavnih nosača (greda).

  • Električna kolica (mačka) kao opcija.

  • Viseći upravljač neovisan o vitlu kao opcija.

Opis

ABUS dizalica s dva glavna nosača ZHB (često zvana dvogredna dizalica) koristi se za veće terete i pokrivanje tlocrtne površine. Koristi se su slučaju dugačkih staza. ABUS lančana dizalica zavješena je između glavnih nosača za optimalno iskorištenje prostora. Električna vožnja mosta i električna vožnja mačke (kolica) ugrađuju se ovisno o zahtjevu naručitelja i aplikaciji. Viseći upravljač neovisan o vitlu omogućuje operateru udaljavanje od dizalice i tereta što može biti prednost pri rukovanju teretima većih dimenzija.

Osnovne karakteristike

bottom of page