top of page
Tip DA – vitlo smanjene visine
tip_da.jpeg

Osnovne karakteristike

  • Nosivost do 1 t do 40 t.

  • Minimalne ugradbene dimenzije.

  • Koristi se u vrlo malim raspoloživim prostorima.

Opis

Za razliku od tipa D, poprečni nosač vitla spušten je između bočnih nosača i visina je smanjena na minimum. Koristi se u prostorima s vrlo malo mjesta iznad dizalice (krana), kao alternativa tipu DQA, također vitlu smanjene visine.

bottom of page