top of page
ABURemote daljinsko upravljanje
aburemote_button.jpeg

Osnovne karakteristike

  • User-friendly rukovanje.

  • Prilagođavanje putem modernog korisničkog menija.

  • Otporno na interferenciju.

  • Veliki osvijetljeni displej.

  • Dvosmjerna komunikacija.

  • Standardne punjive baterije

Opis

ABURemote vam pruža slobodu koju trebate kod transporta teških tereta. Zauzmite najsigurniju poziciju koja pruža najbolji pregled nad teretom i radnom okolinom. ABURemote daljinsko upravljanje za dizalice optimirano je za dizalične sustave ABUS. Odlikuje ga visoka kvaliteta izrade i modularni pristup te izrazito visoka pouzdanost. Možete izabrati između dva tipa odašiljača: ABURemote Button ili ABURemote Joystick.

 

Bez obzira upravljate li dizalicama s dvobrzinskim pogonima ili frekvencijskim pretvaračima, pogodna su oba tipa odašiljača. Kod frekvencijski upravljanih pogona, možete postići i održavati bilo koju brzinu između najmanje i najveće.

Veliki osvijetljeni displej pruža vam informacije o aktivnim podešenjima, upravljanim dizalicama i/ili vitlima, jačinu radio-signala i stupanj napunjenosti baterije. Ako je vitlo opremljeno uređajem za mjerenje tereta tipa LIS-SV, prikazuje se i masa zavješenog tereta. Intuitivni korisnički meni na raspolaganju vam je za brzi pristup funkcijama dizalice. Četiri funkcijske tipke za izravno biranje mogu se pridružiti funkcijama koje često trebate.

Zaboravite skupe i složene zamjene specijalnih baterija. ABURemote radi sa standardnim punjivim Mignon baterijama (AA) s vremenom rada više od 40 h.

bottom of page