top of page
Tip DQA – vitlo ultra smanjene visine
tip_dqa.jpeg

Osnovne karakteristike

  • Nosivost do 1 t do 40 t.

  • Izrazito male ugradbene dimenzije.

  • Zglobni spoj s bočnim nosačima.

  • Dva direktna motora kao pogon vožnje mačke.

Opis

Kompaktno vitlo s mačkom za terete do 40 t. Ultra-smanjena ugradbena visina. Uzdužna osa bubnja u smjeru vožnje mačke. Dva pogona za vožnju mačke, zglobni spoj s bočnim nosačima mačke u cilju postizanja pozitivnog kontakta sva četiri kotača s podlogom.

bottom of page