top of page
ABUCompact GMC
gmc.jpeg

Osnovne karakteristike

  • Nosivost do 200 kg.

  • Visina dizanja do 20 m.

  • Standardni jednofazni priključak 230 V / 50 Hz.

Opis

Dizalica za priključenje na monofazni priključak 230 V. GMC dizalica osobito je pogodna za prenošenje zahvaljujući njezinoj maloj masi. GMC je dostupna s jednostrukim i dvostrukim načinom zavješenja lanca i predviđena je za nosivosti do 100 odnosno 200 kg. Brzina dizanja je kontinuirano promjenjiva. Visine dizanja 20 m odnosno 10 m, ovisno o načinu zavješenja lanca. ABUCompact GMC se lako postavlja u radnu poziciju: fiksno pomoću ovjesnog oka ili na ručna kolica.

bottom of page